Początek o: Czw 16.05.2019, 07:00

Najpóźniej początek o: Czw 16.05.2019, 08:00

Elastyczne wyszukiwanie: 1 Godzina

Z: Janssenstraße, 45147 Essen, Deutschland

Do: Ludwig-Krohne-Straße, 47058 Duisburg, Deutschland

Przewidywany czas podróży: 17 Minuty

Szacowana odległo: 17,4 km