Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 03:45

Поаѓање најдоцна во: Саб 13.07.2019, 03:45

Толеранција за време: 1 ден

Од: Berlin, Deutschland

До: Am Flugplatz, 25813 Schwesing, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 4 часови 45 минути

Проценета далечина: 428,4 km