Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 04:43

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 18:28

Толеранција за време: 13 часови 45 минути

Од: Berlin, Deutschland

До: Am Flugplatz, 25813 Husum-Schwesing, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 4 часови 47 минути

Проценета далечина: 428,7 km