Поаѓање во: Чет 15.08.2019, 06:00

Поаѓање најдоцна во: Чет 15.08.2019, 07:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Feldkirchner Straße, 8054 Seiersberg, Austria

До: Seering, 8141 Oberpremstätten, Austria

Проценето времетраење на патувањето: 6 минути

Проценета далечина: 5,5 km