Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 13:00

Поаѓање најдоцна во: Сре 12.06.2019, 14:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Rue Saint-James, 56130 La Roche-Bernard, France

До: 44160 Pontchâteau, France

Проценето времетраење на патувањето: 17 минути

Проценета далечина: 20,0 km