Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 12:00

Поаѓање најдоцна во: Сре 12.06.2019, 13:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Rue Saint-James, 56130 La Roche-Bernard, France

До: Place Michel Macé, 35600 Redon, France

Проценето времетраење на патувањето: 31 минути

Проценета далечина: 29,2 km