Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 12:00

Поаѓање најдоцна во: Сре 12.06.2019, 15:15

Толеранција за време: 3 часови 15 минути

Од: Rue Saint-James, 56130 La Roche-Bernard, France

До: 44346 Bouguenais, France

Проценето времетраење на патувањето: 50 минути

Проценета далечина: 72,1 km