Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 12:00

Поаѓање најдоцна во: Сре 12.06.2019, 13:00

Толеранција за време: 1 час

Од: 86609 Donauworth, Germany

До: Ulm, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 12 минути

Проценета далечина: 116,5 km