Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 06:30

Поаѓање најдоцна во: Чет 13.06.2019, 07:30

Толеранција за време: 1 час

Од: Kirchbichl, Österreich

До: Sankt Johann in Tirol, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 35 минути

Проценета далечина: 35,4 km