Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 06:42

Поаѓање најдоцна во: Чет 13.06.2019, 07:42

Толеранција за време: 1 час

Од: Wörgl, Österreich

До: Sankt Johann in Tirol, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 34 минути

Проценета далечина: 32,1 km