Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 06:10

Поаѓање најдоцна во: Чет 13.06.2019, 06:25

Толеранција за време: 15 минути

Од: Guntramsdorfer Straße, 2514 Traiskirchen, Österreich

До: Bahnhof, 7210 Mattersburg, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 36 минути

Проценета далечина: 45,9 km