Поаѓање во: Нед 16.06.2019, 09:00

Поаѓање најдоцна во: Нед 16.06.2019, 12:06

Толеранција за време: 3 часови 5 минути

Од: 4820 Bad Ischl, Österreich

До: Wien, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 3 часови 2 минути

Проценета далечина: 269,3 km