Поаѓање во: Чет 16.05.2019, 07:54

Поаѓање најдоцна во: Чет 16.05.2019, 08:54

Толеранција за време: 1 час

Од: Peine, Deutschland

До: Bremen, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 34 минути

Проценета далечина: 153,0 km