Поаѓање во: Сре 15.05.2019, 21:46

Поаѓање најдоцна во: Пон 20.05.2019, 01:46

Толеранција за време: 4 денови 4 часови

Од: Mutterstadt, Germany

До: 79798 Jestetten, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 3 часови 1 минута

Проценета далечина: 295,5 km