Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 06:30

Поаѓање најдоцна во: Чет 13.06.2019, 07:30

Толеранција за време: 1 час

Од: Hartberg, Österreich

До: Wiener Neustadt, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 47 минути

Проценета далечина: 76,6 km