Поаѓање во: Нед 17.03.2019, 15:00

Поаѓање најдоцна во: Нед 17.03.2019, 16:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Dortmund, Deutschland

До: Bielefeld, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 11 минути

Проценета далечина: 113,4 km