Поаѓање во: Пон 18.03.2019, 08:00

Поаѓање најдоцна во: Пон 18.03.2019, 17:57

Толеранција за време: 9 часови 56 минути

Од: Buchenstraße, 63863 Eschau, Deutschland

До: 63571 Gelnhausen, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 53 минути

Проценета далечина: 71,4 km