Поаѓање во: Вто 16.04.2019, 06:00

Поаѓање најдоцна во: Вто 16.04.2019, 08:00

Толеранција за време: 2 часови

Од: Judendorf-Straßengel, Austria

До: Seering, 8141 Graz-Umgebung, Austria

Проценето времетраење на патувањето: 23 минути

Проценета далечина: 28,6 km