Поаѓање во: Сре 13.02.2019, 05:00

Поаѓање најдоцна во: Сре 13.02.2019, 05:21

Толеранција за време: 21 минути

Од: Kirchberg, Switzerland

До: Thun, Switzerland

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 15 минути

Проценета далечина: 206,5 km