Поаѓање во: Пон 11.02.2019, 14:50

Поаѓање најдоцна во: Пон 11.02.2019, 15:30

Толеранција за време: 40 минути

Од: 65205 Wiesbaden, Germany

До: Roßmarkt, 65549 Limburg an der Lahn, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 36 минути

Проценета далечина: 52,4 km