Поаѓање во: Пет 18.01.2019, 17:00

Поаѓање најдоцна во: Пет 18.01.2019, 17:30

Толеранција за време: 30 минути

Од: 75175 Pforzheim, Germany

До: 75382 Althengstett, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 31 минути

Проценета далечина: 24,4 km