Поаѓање во: Пет 11.01.2019, 20:00

Поаѓање најдоцна во: Пет 11.01.2019, 21:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Dresden, Germany

До: Zittau, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 34 минути

Проценета далечина: 123,7 km