Поаѓање во: Пет 07.12.2018, 07:21

Поаѓање најдоцна во: Пет 07.12.2018, 17:21

Толеранција за време: 10 часови

Од: Aachen, Germany

До: Cologne, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 3 минути

Проценета далечина: 86,2 km