Поаѓање во: Чет 15.08.2019, 04:33

Поаѓање најдоцна во: Чет 15.08.2019, 05:33

Толеранција за време: 1 час

Од: 27637 Wurster Nordseeküste, Deutschland

До: Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 41 минути

Проценета далечина: 136,7 km