Поаѓање во: Чет 15.08.2019, 06:00

Поаѓање најдоцна во: Пет 10.01.2020, 18:49

Толеранција за време: 21 седмици 1 ден 13 часови 49 минути

Од: Au, 4720 Au, Österreich

До: Wagnleithnerstraße, 4710 Grieskirchen, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 15 минути

Проценета далечина: 13,6 km