Поаѓање во: Чет 15.08.2019, 05:00

Поаѓање најдоцна во: Чет 15.08.2019, 06:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Gänsweidle, 71691 Freiberg am Neckar, Deutschland

До: Sachsenheim, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 24 минути

Проценета далечина: 14,6 km