Поаѓање во: Пон 22.07.2019, 13:00

Поаѓање најдоцна во: Пон 22.07.2019, 14:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Frankfurt, Germany

До: Amsterdam, Netherlands

Проценето времетраење на патувањето: 4 часови 25 минути

Проценета далечина: 440,6 km