Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 14:58

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 20:58

Толеранција за време: 6 часови

Од: Berlin, Deutschland

До: Dresden, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 12 минути

Проценета далечина: 193,3 km