Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 12:54

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 13:54

Толеранција за време: 1 час

Од: Berlin, Deutschland

До: Görlitz, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 50 минути

Проценета далечина: 216,0 km