Поаѓање во: Нед 16.06.2019, 16:52

Од:: Lleida, Spain

До: Brussels, Belgium

Проценето времетраење на патувањето: 13 часови 22 минути

Проценета далечина: 1312,6 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 0.00 €