Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 06:30

Од:: Kirchbichl, Österreich

До: Sankt Johann in Tirol, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 35 минути

Проценета далечина: 35,4 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 5.00 €