Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 18:00

Од:: 91126 Rednitzhembach, Deutschland

До: 91187 Röttenbach, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 24 минути

Проценета далечина: 21,1 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 5.00 €