Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 12:45

Од:: 63450 Hanau, Deutschland

До: Robert-Bosch-Straße, 34302 Guxhagen, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 44 минути

Проценета далечина: 172,2 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 15.00 €