Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 05:00

Од:: Wuppertal, Germany

До: Stockholm, Sweden

Проценето времетраење на патувањето: 14 часови 40 минути

Проценета далечина: 1358,4 km

Слободни места за седење: 2

Цена по место за седење: 80.00 €