Поаѓање во: Чет 16.05.2019, 05:45

Од:: Fohnsdorf, Österreich

До: Wiener Straße, 9400 Wolfsberg, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 49 минути

Проценета далечина: 57,0 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 5.00 €