Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 14:30

Од:: Schubertstraße, 8010 Graz, Österreich

До: Nestelbach bei Graz, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 24 минути

Проценета далечина: 16,8 km

Слободни места за седење: 2

Цена по место за седење: 1.00 €