Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 15:16

Од:: Adolf-Czettel-Gasse, 1160 Wien, Österreich

До: NÖ-Süd Straße, 2355 Wiener Neudorf, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 28 минути

Проценета далечина: 17,5 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 0.00 €