Поаѓање во: Саб 16.03.2019, 14:01

Од:: Torrente, España

До: Murcia, España

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 16 минути

Проценета далечина: 217,2 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 0.00 €