Поаѓање во: Пон 18.03.2019, 06:00

Од:: Graz, Austria

До: Judenburg, Austria

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 9 минути

Проценета далечина: 90,0 km

Слободни места за седење: 4

Цена по место за седење: 4.00 €