Поаѓање во: Чет 16.05.2019, 07:00

Од:: 8542 Sankt Peter im Sulmtal, Austria

До: Universitätsplatz, 8010 Graz, Austria

Проценето времетраење на патувањето: 53 минути

Проценета далечина: 53,2 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 3.00 €