Поаѓање во: Пон 15.04.2019, 16:25

Од:: Siemensstraße, 9500 Villach, Austria

До: Görtschach, 9201 Austria

Проценето времетраење на патувањето: 27 минути

Проценета далечина: 35,3 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 1.00 €