Поаѓање во: Чет 14.02.2019, 07:45

Од:: Coburg, Germany

До: Hochstraße, 90429 Nürnberg, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 15 минути

Проценета далечина: 109,0 km

Слободни места за седење: 2

Цена по место за седење: 5.00 €