Поаѓање во: Вто 12.02.2019, 13:40

Од:: Gummersbach, Germany

До: 41751 Viersen, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 24 минути

Проценета далечина: 121,1 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 7.00 €