Поаѓање во: Пон 14.01.2019, 08:30

Од:: Preßgasse, 1040 Wien, Austria

До: Wien-Flughafen, 1300 Schwechat, Austria

Проценето времетраење на патувањето: 27 минути

Проценета далечина: 21,1 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 0.00 €