Поаѓање во: Пет 07.12.2018, 14:15

Од:: Olten, Switzerland

До: Munich, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 4 часови 13 минути

Проценета далечина: 373,4 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 20.00 €