Поаѓање во: Пон 22.07.2019, 13:31

Од:: 8775 Kalwang, Österreich

До: Graz, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 53 минути

Проценета далечина: 74,4 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 0.00 €