Поаѓање во: Чет 15.08.2019, 06:00

Од:: Linz, Österreich

До: 4563 Micheldorf, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 46 минути

Проценета далечина: 64,6 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 0.00 €