Początek o: Czw 13.06.2019, 06:20

Najpóźniej początek o: Czw 13.06.2019, 07:20

Elastyczne wyszukiwanie: 1 Godzina

Z: Waldbillig, Luxembourg

Do: Echternach, Luxembourg

Przewidywany czas podróży: 17 Minuty

Szacowana odległo: 13,4 km