Początek o: Czw 16.05.2019, 15:30

Najpóźniej początek o: Czw 16.05.2019, 16:30

Elastyczne wyszukiwanie: 1 Godzina

Z: IZ NÖ-Süd Straße 3, 2351 Wiener Neudorf, Österreich

Do: Doktor-Wenzel-Hauer-Weg, 2482 Münchendorf, Österreich

Przewidywany czas podróży: 13 Minuty

Szacowana odległo: 10,0 km