Początek o: Czw 16.05.2019, 16:00

Najpóźniej początek o: Czw 16.05.2019, 23:00

Elastyczne wyszukiwanie: 7 Godziny

Z: Graz, Österreich

Do: 8330 Feldbach, Österreich

Przewidywany czas podróży: 49 Minuty

Szacowana odległo: 52,3 km